sams.cz

Klientský portál pro měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody

Poslední aktualizace podmínek k 1.1.2020